Català – Expedició 2015 

Avui parteixen, des de l’aeroport de Barcelona, els cooperants de la expedició 2015 amb destinació a les poblacions de Thionck Essyl i Tendouck.

Un total de 17 cooperants donaran servei sanitaris en aquestes demarcacions. Les accions previstes son la de assistència quirúrgica infantil integral per a nens desfavorits i l’assistència odontològica i higiene dental a la població en general.

 

Així mateix està previst acabar amb les obres de proveïment d’aigua al bloc quirúrgic de Thionck Essyl, mitjançant la instal·lació de un sistema de bombeig i de les connexions necessaris. Els treballs finalitzaran el dia 6 d’abril, quan la expedició tornarà de nou a Barcelona.

Español – Expedición 2015 

Esta tarde parte desde el aeropuerto de Barcelona la expedición Senegal 2015 con destino a las poblaciones de Thionck Essyl y Tendouck. .

Un total de 17 cooperantes prestarán servicios sanitarios en estas demarcaciones. Las acciones previstas son la asistencia quirúrgica infantil integral a los niños más desfavorecidos y la asistencia odontológica e higiénico-dental a la población general. 

Asimismo está previsto terminar las obras de abastecimiento de agua al bloque quirúrgico de Thionck Essyl mediante la instalación de un sistema de bombeo y las conducciones necesarias. Los trabajos finalizarán el día 6 de abril cuando regresará la expedición de nuevo a Barcelona. 

Français – Expédition 2015

Cette ‘après-midi part de l’aéroport de Barcelone l’expédition Senegal 2015 pour les villages de Thionck Essyl et Tendouck .

Un total de 17 specialistes fourniron des services de santé dans ces districts . Les actions prévues sont la correcction chirurgicale des malformations chez les enfants plus défavorisés et l’hygiène dentaire et les soins dentaires à la population générale .

Il est également prévu de terminer la construction d’approvisionnement de l’eau au bloc opératoire de Thionck Essyl en installant un système de pompage et les conduites nécessaires . Le travaux finiron le 6 Avril avec le retour de l’expédition nouveaument a Barcelone .